Môj tím

VOLEBNÝ OBVOD 1

doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
vysokoškolská pedagógička
40 rokov

2
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
ekonóm
57 rokov

4
Ing. Jozef Sokologorský
prednosta mestského úradu
53 rokov

 
14
MUDr. Jozef Valiska
lekár
57 rokov

 
15

VOLEBNÝ OBVOD 2

Mgr. Eva Bučková
marketingová manažérka, 42 rokov
 
3
Ľuboslav Chvasta
referent ÚPSVaR, 59 rokov
 
8
Mgr. Michal Korpa
vedúci úseku informatizácie a propagácie MsKS, 39 rokov
13
Bc. Lukáš Očenáš
živnostník, 29 rokov
 
18
MUDr. Marianna Pillárová
lekárka, 51 rokov
 
22
JUDr., PhD. Miloš Svrček
poslanec Národnej rady, 39 rokov
 
23

VOLEBNÝ OBVOD 3

Mgr. Miroslav Dufinec
zástupca primátora, 49 rokov
 
4
MUDr. Maroš Eľko
primár, 52 rokov
 
5
PhDr., MSc. Ján Hakoš
referent ÚPSVaR, 32 rokov
 
7
Mgr. Jana Kolesárová
referentka ÚPSVaR, 39 rokov
 
9
MUD. Štefan Kvak
primár, 50 rokov
 
10

VOLEBNÝ OBVOD 4

Ing. Michal Galan
asistent poslanca Národnej rady
40 rokov

 
5
MUDr. Jozef Makohus
primár
64 rokov

 
13
Bc. Mária Maskaľová
manažérka
56 rokov

 
14
RNDr. Lýdia Sidivárová
učiteľka
57 rokov

 
17

VOLEBNÝ OBVOD 5

PaedDr. Radmila Hajduková
učiteľka
46 rokov

7
JUDr. Henrieta Hirjaková
advokátka
49 rokov

 
8
Mgr.Gerhard Puchír
učiteľ
52 rokov

 
18
Peter Tirpák
manažér
43 rokov

 
22

VOLEBNÝ OBVOD 6

Ing. Eva Muchová
manažérka
62 rokov

5
Mgr. Marián Sabovčík
referent TaZS
31 rokov

6