Kto som

Rodina a vzdelanie

 • Mám 49 rokov, som ženatý a mám päťročnú dcéru.
 • Svoju povinnú školskú dochádzku som začal na 6. ZŠ na ulici Okružnej. Od tretieho ročníka som prestúpil na 1. ZŠ na ulici Moussona.
 • Stredoškolské vzdelanie som absolvoval na Gymnáziu Pavla Horova.
 • V štúdiu som pokračoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde som v rokoch 1991 – 1996 študoval anglický a ruský jazyk. Počas svojho štúdia som absolvoval aj zahraničné študijné pobyty v Belfaste, Moskve a Užhorode.
 • V rokoch 1998 – 2001 som študoval na Prešovskej Univerzite španielčinu.
 • Rozprávam anglicky, španielsky, rusky a čiastočne taliansky. Svoje jazykové znalosti som naplno využíval vo svojich pracovných skúsenostiach a cestách do zahraničia.

Pracovné skúsenosti

 • Učiteľ
  Po absolvovaní vysokej školy som v roku 1996 nastúpil na Gréckokatolícke gymnázium Sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ako učiteľ anglického jazyka. Po dvoch rokoch pôsobenia v tejto škole som v roku 1998 pokračoval v štúdiu na Prešovskej univerzite, kde som začal popri práci študovať španielčinu.
 • Manažér
  Keďže som od roku 1987 členom folklórneho súboru Zemplín, využil som v roku 2001 pracovnú príležitosť, ktorú som dostal od svojho dlhoročného a vynikajúceho priateľa, renomovaného režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka a presťahoval do Bratislavy, aby som preňho začal pracovať na pozícii manažéra pre medzinárodné projekty.

  Mám bohaté skúsenosti s manažovaním tímov a s organizovaním rôznych aktivít s medzinárodnou účasťou.
 • Poslanec a zástupca primátora
  Popri pôsobení vo vzdelávacej inštitúcií som mnohokrát sprevádzal delegácie mesta Michalovce na zahraničných cestách, kde som mal možnosť tlmočiť a stretávať sa s vrcholovými komunálnymi politikmi najmä našich zahraničných partnerských miest.

  Mám osobné kontakty a priateľské vzťahy s mnohými predstaviteľmi komunálnej politiky. Ako účastník mnohých politických rokovaní som mal možnosť preniknúť do problematiky riadenia samospráv a zoznámiť sa s mnohými príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

  Keďže som mal prirodzený záujem o veci verejné a prostredníctvom pôsobenia vo folklórnom súbore Zemplín aj silne zakorenený lokálpatriotizmus, v roku 2018 som sa stal po svojom kandidovaní v komunálnych voľbách poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce a začal tak byť aktívnym v chode a rozvoji nášho mesta.

  Mám štvorročné skúsenosti z práce poslanca mestského zastupiteľstva. Viem, ako funguje samospráva, akým spôsobom sa realizuje výkon poslaneckého mandátu a nesmierne ma teší každá drobnosť, ktorá prináša Michalovčanom lepšiu kvalitu života. Od júla 2022 zastávam post zástupcu primátora mesta

  Od roku 2019 som obnovil spoluprácu s Jánom Ďurovčíkom pri manažovaní jeho medzinárodných projektov, čo mi umožňuje naďalej rozvíjať manažérske schopnosti v kombinácii s využitím mojich jazykových znalostí.

  Od 1. júla 2022 zastávam pozíciu druhého zástupcu primátora mesta Michalovce.

Folklórny súbor Zemplín

 • Od roku 1987 som členom ľudovej hudby folklórneho súboru Zemplín, kde som okrem hry na husle, gitaru a lutnu mal možnosť spolupodieľať sa na tvorbe programov súboru ako autor niekoľkých hudobných úprav, spoluorganizátor a manažér mnohých kultúrnych podujatí a zahraničných zájazdov, ako aj reprezentovať naše mesto v mnohých krajinách sveta. Od roku 2017 som predsedom občianskeho združenia Zemplín, ktorého cieľom je pomáhať pri chode folklórneho súboru Zemplín a detského folklórneho súboru Zemplínik.
 • Ako vášnivý hudobník som bol doteraz členom aj mnohých iných hudobných skupín pôsobiacich v našom regióne.

Čím žijem

 • Môj život je teda naplnený prácou s ľuďmi rôznych vekových kategórií, prácou zameranou na rozvoj mesta Michalovce, cestovaním a komunikovaním so zahraničím, a predovšetkým šťastím, ktoré vyplýva z toho, že som šťastne obklopený svojou rodinou, ktorú milujem.
 • Som 49 ročný Michalovčan, rozprávam anglicky, španielsky, rusky a čiastočne taliansky. Mám skúsenosti z manažmentu, súkromnej sféry, ale aj z výkonu poslaneckého mandátu a z riadenia samosprávy.
 • Mojim cieľom je pracovať na osoh všetkých Michalovčanov.