za inovácie a udržateľný rozvoj

Prosperujúce, bezpečné a zelené mesto

 • Príprava komplexnej klimatickej stratégie mesta.
 • Budovanie vodozádržných opatrení v areáloch škôl.
 • Budovanie a revitalizácia detských ihrísk so zameraním na vytváranie zelených sídlisk.

Za vytváranie nových pracovných miest

Mesto potrebuje investorov

Získanie investorov zabezpečujúcich zamestnanosť
Podpora podnikania a obehového hospodárstva (RE-USE Centrum – centrum opätovného využívania)
Výstavba nájomných bytov

Za krajšiu budúcnosť pre naše deti

Kvalitné vzdelanie
a šport

Modernizácia predškolských a školských zariadení
Podpora kultúry a športu pre deti a mládež
Budovanie a revitalizácia detských ihrísk

Michalovce sú moje rodné mesto

Kto som

Súkromná jazyková škola

V roku 2003 som sa vrátil do rodných Michaloviec a s priateľmi z detstva sme založili v meste jazykovú školu - Inštitút európskych jazykov, prekladu a tlmočenia, kde som sa začal podieľať na organizovaní jazykových kurzov pre verejnosť a začal vyučovať anglický a španielsky jazyk.

Folklórny súbor Zemplín

Od roku 1987 som členom ľudovej hudby folklórneho súboru Zemplín, kde som okrem hry na husle, gitaru a lutnu mal možnosť spolupodieľať sa na tvorbe programov súboru ako autor niekoľkých hudobných úprav, spoluorganizátor a manažér mnohých kultúrnych podujatí a zahraničných zájazdov, ako aj reprezentovať naše mesto v mnohých krajinách sveta.

Poslanec mestského zastupiteľstva

Keďže som mal prirodzený záujem o veci verejné a prostredníctvom pôsobenia vo folklórnom súbore Zemplín aj silne zakorenený lokálpatriotizmus, v roku 2018 som sa stal po svojom kandidovaní v komunálnych voľbách poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce a začal tak byť aktívnym v chode a rozvoji nášho mesta.

Aké by mali byť Michalovce budúcnosti

Vízia mesta

Mesto Michalovce je pre mňa miestom, kde žijem, vychovávam dcéru, pracujem a spoločne so svojou rodinou a známymi trávim svoj voľný čas. Je preto aj mojím cieľom, aby sa naše mesto naďalej rozvíjalo a dokázalo ponúknuť všetkým jeho obyvateľom priestor pre dôstojný, krásny a naplnený život.

Moja vízia nášho mesta je vízia šťastnej viacgeneračnej rodiny.

Viac informácií
Toto sú členovia môjho tímu

Môj tím

VOLEBNÝ OBVOD 1
 1. Daniela Barkasi, doc. RNDr. Mgr., PhD., 40 rokov, vysokoškolská pedagógička
 2. Mirko Gejguš, PhDr. Ing., PhD., 57 rokov, ekonóm
 3. Jozef Sokologorský, Ing., 53 rokov, prednosta mestského úradu
 4. Jozef Valiska, MUDr., 57 rokov, lekár
VOLEBNÝ OBVOD 2
 1. Eva Bučková, Mgr., 42 rokov, marketingová manažérka
 2. Ľuboslav Chvasta, 59 rokov, referent ÚPSVaR
 3. Michal Korpa, Mgr., 39 rokov, vedúci úseku informatizácie a propagácie MsKS
 4. Lukáš Očenáš, Bc., 29 rokov, živnostník
 5. Marianna Pillárová, MUDr., 51 rokov, lekárka
 6. Miloš Svrček, JUDr., PhD., 39 rokov, poslanec Národnej rady
VOLEBNÝ OBVOD 3
 1. Miroslav Dufinec, Mgr., 49 rokov, zástupca primátora
 2. Maroš Eľko, MUDr., 52 rokov, primár
 3. Ján Hakoš, PhDr., MSc., 32 rokov, referent ÚPSVaR
 4. Jana Kolesárová, Mgr., 39 rokov, referentka ÚPSVaR
 5. Štefan Kvak, MUDr., 50 rokov, primár
VOLEBNÝ OBVOD 4
 1. Michal Galan, Ing., 40 rokov, asistent poslanca Národnej rady
 2. Jozef Makohus, MUDr., 64 rokov, primár
 3. Mária Maskaľová, Bc., 56 rokov, manažérka
 4. Lýdia Sidivárová, RNDr., 57 rokov, učiteľka
VOLEBNÝ OBVOD 5
 1. Radmila Hajduková, PaedDr., 46 rokov, učiteľka
 2. Henrieta Hirjaková, JUDr., 49 rokov, advokátka
 3. Gerhard Puchír, Mgr., 52 rokov, učiteľ
 4. Peter Tirpák, 43 rokov, manažér
VOLEBNÝ OBVOD 6
 1. Eva Muchová, Ing., 62 rokov, manažérka
 2. Marián Sabovčík, Mgr., 31 rokov, referent TaZS

Aký je môj
volebný program?